Kraftig nedgang i eigedomsomsetning frå april til mai