– Er forslaget om nedlegging og avhending berekraftig?

foto