Foto: Anne Marie Ruud

Frå 31 til 59 elevar

Ein stolt rektor, Thomas Hals, kan glede seg over rekordsøknad til skulen, som i år har 59 elevar, nesten ei dobling på 10 år.