Flaumen gjev stengde vegar og fleire skred på Vestlandet

foto