Det er ikkje realistsik å bygge fleirbrukshall i Selje i offentleg regi, korkje i denne eller neste valbolk