Arbeids- og inkluderingsministeren skal ha vekefaste Ukraina-møte med kommunane