Johnson meiner avhengnad av russisk olje var «ein forferdeleg feil»