Høgres visepresident vil ta ansvar fram til ny president er valt