Steinras ved tunnel - ein bil treft av stein

foto
Det er meldt om steinras ved rv 15 ved Midthjell.