EU førebur seg på millionar av flyktningar frå Ukraina