Karl Eirik Schjøtt-Pedersen innstilt som ny riksrevisor