300 år med losteneste langs norskekysten – kamp på liv og død om oppdraga

foto
Losbåt på utsida av Høgesteinen fyr heilt sør på Godøy i Giske kommune i Møre og Romsdal. Foto: Biletutlån: Godøy kystmuseum

Fleire konkurrerande losar kunne liggje og speide etter båtar på same høgdedraget. Når dei oppdaga eit skip ute på havet, var det å springe ned til sjøen og kaste seg i båtane. Dei raskaste fekk losoppdraget, dei andre ingenting.