– Utbetringane av fylkesveg 620 bør vere godt forankra politisk i Stad kommune