– Skal vi få ned driftsnivået må investeringsnivået reduserast