Motorhavari og vassrøyra fraus på reinseanlegget på Mel