Huskappar fekk avslag i Høgsterett – må sone i fengsel