Over 33 000 hjortedyr testa for skrantesjuke i 2018