SSB: 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingane går til innvandrarar