Færøyane vil trasse Danmark og anerkjenne Jerusalem som Israels hovudstad