Lukasjenkos støttespelarar gjorde reint bord i valet i Kviterussland