FN-rapport: Flaumvern og dike vil koste fleire tusen milliardar