Guldvog: – Må ta høgd for auke i talet på smitta frå utlandet