Mæland: Om alle følgjer smittevernråda, aukar sjansen for at tiltak kan opphevast