Høgres komitémedlemmer vil greie ut forbod mot konverteringsterapi