Australia gir EU skulda for den låge vaksinasjonstakten i landet