Aktor i terrorfinansieringssak: – Treng ikkje å bevise at pengane gjekk til terror