Regjeringa i Sverige vil opne for arrangement med 500 personar frå midten av mai