DN: Sentralbanksjefen sjekka ikkje Nicolai Tangen grundig før tilsetjinga