Sjukehuset i Vestfold oppmodar pårørande til å avgrense besøk