– Stad kommune må stille klare krav overfor Kystverket

foto