Anbodsfristen på Stad skipstunnel kan bli utsett

foto