Samarbeider med folkehøgskulen om grøn, jordnær møteplass