‒ Eg har brukt mykje tid på å forsøke og stogga Hordfast

foto