Ikkje akutt fare for stabiliteten, men tiltak blir sett i verk på Golvsengane

foto