–Stad skipstunnel legg til rette for å etablere nye hurtigbåtruter i regionen

foto