290.000 permitterte og arbeidsledige mistar feriepengar