Alle mikrofly-pilotar får flyforbod – må gjennomføre sikkerheitsprogram