Kulturministeren: – Håper ikkje Sandberg peikar ut media til fiende