Nordmenn har nest høgast personleg forbruk i Europa