Sjukehuset forveksla pasientar – fjerna tarm frå feil person