SV: – Cruisenæringa bør bidra økonomisk til redningsaksjonar