Utanriksministrar i EU møtest for å diskutere Venezuela