Regjeringa vurderer å utvide innreiseordninga for arbeidsreisande ytterlegare