Forskarar: Fleire heiltidstilsette gir betre smittevern på sjukeheimar