MDG foreslår å opprette havarikommisjon for klimamåla