To produksjonsområde for fiskeoppdrett får raudt lys

foto