To produksjonsområde for fiskeoppdrett får raudt lys