Noreg vil fortløpande vurdere å sende våpen til Ukraina