Oslo vil teste elevar på 5. til 10. trinn to gonger i veka