Ferjetakstane blir redusert med 30 prosent i budsjettforslaget