Fleire vitne har meldt seg etter flystyrten i Larvik